Skolens styrelse

Johanne Fauerskov Sloth

Sognepræst i Bjerreby-Landet sogne

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Sognepræst i Fredens sogn

Bjarke Lynning Nielsen

Sognepræst i Bregninge sogn

Karin Heidi Sørensen

fredens kirkes menighedsråd

Tlf. 2728 0328

khsbesked@gmail.com

 

Anne-Mette Graubæk

Sct. Jørgens kirkes menighedsråd