Sorggruppe

Sorggruppe på Sydfyn – Et tilbud til voksne mennesker, der har mistet.

Hvad er en sorggruppe?

Mange efterladte oplever, at andre har svært ved at forstå, hvordan de har det. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes i en sorggruppe og tale med andre.

Sorggruppen er et sted, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer.

Sorggruppen i Svendborg Provsti er et tilbud til alle voksne, der har oplevet at miste en nærtstående person.

Grunde til at vælge en sorggruppe

  • Du føler dig alene med din sorg
  • Du overvældes af dine egne reaktioner
  • Du har ingen at tale med, eller føler det er svært at sætte ord på sorgen overfor familie og venner.
  • Du vil gerne dele dine erfaringer og tanker med andre i samme situation

I gruppen er der ubetinget tavshedspligt!

Sorg har ingen alder, derfor er deltagelse ikke afhængigt af, hvornår du har mistet.

  • Gruppen mødes 8 gange med 14 dages interval.
  • Gruppen størrelse tilstræbes at være på max 8 personer.
  • Gruppens mødested oplyses ved tilmeldning og vil typisk være i sognehuset ved en af bykirkerne. 
  • Gruppen ledes af to erfarne sorggruppeledere, der sikrer, at alle får mulighed for at komme til orde.
  • Gruppen er åben for alle, og det er gratis at deltage.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt din sognepræst eller provstisekretær

Provstisekretær
Per Høegh
tlf. 62 22 50 37
perho@km.dk

Se eventuelt mere på: