Om Skolen

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti.

Skolen arbejder på et bredt folkekirkeligt grundlag og tilbyder undervisning inden for forskellige kirkelige og teologiske emner. Der undervises ud fra et ønske om at belyse sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv. Undervisningen  indeholder foredrag og debat.

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle interesserede er velkomne.

Skole for Kirke og Teologi støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der er egenbetaling for deltagelse, ligesom der kan være udgifter til bøger og andre materialer.

Bag skolen er en styrelse bestående af præster og menighedsrådsmedlemmer i Svendborg provsti. Styrelsens opgave er bl.a. at tilrettelægge undervisningen og sørge for den praktiske gennemførelse.