For menighedsråd

For menighedsrådene

Der er mange datoer at holde styr på, når budget og regnskaber skal udarbejdes, når der skal holdes syn og indsendes synsprotokoller og når kvartalsrapporter skal behandles og indsendes til provstiet.

Vi har derfor udarbejdet en huskeliste med alle de vigtige datoer for 2024

I nedenstående link finder du en introduktion til kirkeportalen, hvor materiale til provstiet skal afleveres. 

Budget- og regnskabsproces

Svendborg Provsti har udarbejdet et hæfte til hjælp for menighedsråd i forbindelse med budget- og regnskabsprocessen i Svendborg Provsti.

Hæftet giver et indblik i Svendborg Provstis procedure samt vejledning til de budget- og regnskabsmæssige begreber

Klimakatalog

Energitjenesten har udarbejdet et klimakatalog med en analyse af CO2 forbruget i alle sogne samt med 33 grøne omstillingsforslag for kirkerne i Svendborg provsti.

Byggesagsproces

Når I som menighedsråd skal ansøge om en byggesag, skal dette gøres via en selvbetjeningsløsning på den Digitale arbejdsplads – DAP

Herunder finder I en vejledning, som I med fordel kan læse, inden I går i gang med byggesagsansøgningen samt en tjekliste, som beskriver, hvad I skal have klar, inden I går i gang med selve byggesagsansøgningen. Der er ligeledes en guide til, hvordan man kommer godt fra start i byggesager.

Logbog til maskiner

Logbog anvendes til maskiner med en anskaffelsespris over kr. 40.000.

Provstiet har udarbejdet denne logbog, som kan anvendes af menighedsrådene.

Vikarsatser 

Information og blanket til brug for vikarsatser vedrørende organister, Kirkesangere, Graver, Kirketjenere og Kordegne i Svendborg Provsti kan hentes på følgende links. 

Gavepolitik

Den vejledende gavepolitik for Svendborg Provsti kan hentes på følgende link.