For menighedsråd

For menighedsrådene

Der er mange datoer at holde styr på, når budget og regnskaber skal udarbejdes, når der skal holdes syn og indsendes synsprotokoller og når kvartalsrapporter skal behandles og indsendes til provstiet.

Vi har derfor udarbejdet en huskeliste med alle de vigtige datoer i 2021

Budget- og regnskabsproces

Svendborg Provsti har udarbejdet et hæfte til hjælp for menighedsråd i forbindelse med budget- og regnskabsprocessen i Svendborg Provsti.

Hæftet giver et indblik i Svendborg Provstis procedure samt vejledning til de budget- og regnskabsmæssige begreber

Logbog til maskiner

Logbog anvendes til maskiner med en anskaffelsespris over kr. 40.000.

Provstiet har udarbejdet denne logbog, som kan anvendes af menighedsrådene.

Personalekonsulent

Personalekonsulent Anne Monk er ansat til at vejlede og hjælpe menighedsrådene i Svendborg Provsti vedrørende personalespørgsmål. Anne træffes om tirsdagen eller efter aftale.