Klimakatalog
15. december 2023

Svendborg Provsti har i samarbejde med Energitjenesten fået udarbejdet et klimakatalog med en analyse af CO2 forbruget i alle sogne samt med 33 grøn omstillingsforslag. Rapporten har indarbejdet, at der allerede har været energi-spareprojekter i gang ad to omgange i provstiet hen over de seneste 15 år. Vi kan derfor læse os frem til, at I forhold til en 70% reduktion med 1990 som den officielle baseline, er vi allerede godt på vej her i Folkekirken i Svendborg.

De forslag, der er i kataloget skal menighedsrådene hver især gennemgå. De skal tage stilling til, hvilke forslag, der giver god mening at implementere lige præcis hos dem lokalt.

Herefter skal der koordineres med provstiudvalget, der vil udarbejde en koordineret plan for de større tiltag over de kommende år og sætte økonomi bag, hvor det er nødvendigt.

Ingen tvivl om at bl.a. de mange naturgasfyr samt enkelte oliefyr i præstegårde og kirker, er højt på prioriteringslisten i forhold til omstillingsprocessen. Her er en stor CO2 besparelse at hente.

Hvert menighedsråd udpeger også en klimaambassadør, der skal holde samtalen om grøn omstilling i gang i de enkelte sogne, og som løbende deltager i fælles ”erfa-møder” med provstiudvalgets grønne udvalg og de øvrige ambassadører, således at alle kan inspirere hinanden og hjælpe hinanden med erfaringer i forhold til diverse udfordringer.

Der er også en aftale på vej med Svendborg Kommune om et klimapartnerskab, således at kommune og Folkekirke kan samarbejde, hvor vore interesser krydser hinanden.

Andre Nyheder

AKTIVITETER