Temadage

Arne Haugen Sørensen

Temadag ved dr.phil. Leo Tandrup

Lørdag d. 28. august 2021
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognegård

Leo Tandrup er historiker, kunsthistoriker, dr.phil. og har indtil 2005 undervist på Århus Universitet. Han har skrevet en lang række bøger om kunstens forhold til kærlighed, eksistens og samfund samt flere værker, hvori den danske maler og grafiker Arne Haugen Sørensen spiller en rolle.

Foredraget vil blandt andet behandle deres samarbejde og se Arne Haugen Sørensens billeder i lyset af traditionen fra gotikken (Giotto, som han særlig er gået i dialog med) over renæssancen (Leonardo) og barokken (Rubens) til vor egen tid.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 2. august 2021

Dramaer og glæde ved den kirkelige genforening i 1920

Temadag ved dr.theol Martin Schwartz Laustsen

Lørdag d. 5. februar 2022
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognegård

Foredraget på temadagen om den kirkelige genforening i 1920 holdes af Martin Schwartz Laustsen, der en årrække har været forsker og underviser ved Det Teologiske Fakultet i København.

Blandt de mange politiske og kulturelle problemer, som skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920, var de kirkelige bemærkelsesværdige. Kunne de tysk uddannede præster bare fortsætte som danske? Det klarede man på en direkte og dramatisk måde. Afstemninger og ”genopdragelseskursus”. Dertil kom, at kirkestyret, gudstjenester, kirkeliv, salmesang, møder og andet skulle tilpasses Folkekirken. Følgerne spores endnu.

Foredragsholderens morfar var præst i landsdelen og gjorde denne rejse med. Hans skæbne inddrages i foredraget.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 5. januar 2022

Danske kirker i Afrika og Afrikas kirker i Danmark

Temadag ved historiker Niels Kastfelt og kirkestifter/portør Yohannes Teclu

Lørdag d. 26. februar 2022
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognegård

Temadagen indledes med foredrag af Niels Kastfelt, der gennem mange år ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet har forsket og undervist i kristendommen i Afrika. Han har desuden boet længere perioder i Nigeria. Afrika er på vej til at blive verdens største kristne kontinent, og nogle af de mange kristne afrikanere har en særlig forbindelse til Danmark. Deres menigheder er grundlagt af danske missionærer og har i mere end 100 år været forbundet med kirker i Danmark. Niels Kastfelt fortæller missionshistorien, om de afrikanske kirkers situation i dag og om deres betydning for kirkelivet i Danmark.

Kl. 11.30-12.00 serveres frokost lavet af eritreiske familier i fællesskab med Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg.

Efter frokosten holder kirkestifter og portør Yohannes Teclu foredrag om den eritreiske kirkes baggrund og traditioner omkring faste, helgener, højtider, Pagtens Arks betydning mm. Han giver os også indblik i eritreeres liv i Danmark. Hvordan er det at leve som troende ortodoks eritreer i det sekulære danske samfund til daglig, og hvilke udfordringer oplever de som kirke i Danmark?

Dagen sluttes af med eritreisk andagt i Fredens Kirke. 

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 26. januar 2022

Himmelsk føde og forbuden frugt – mad og drikke i Bibelen

Temadag ved professor Anne Katrine de Hemmer Gudme

Lørdag d. 19. marts 2022 (Flyttet fra d. 15. januar)
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognegård

Mad er oppe i tiden, men madens betydning er lige så gammel som den menneskelige kultur. Mad, drikke og måltider spiller da også en væsentlig rolle i Bibelen, ja, de er nærmest ikke til at overse, hvis man læser Bibelen med “mad-briller” på.

Foredraget holdes af Anne Katrine de Hemmer Gudme, der er professor ved Det Teologiske Fakultet i Oslo. Hun sætter i foredraget fokus på mad, drikke og måltider i bibelsk litteratur, fordi maden i Bibelen spiller en central, finurlig og alsidig rolle. Formålet er også at bruge maden, “det nye sort”, som en indgang til Bibelen for den uindviede tilhører.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 5. marts 2022