Temadage

Pilgrimsvandring – ud i det indre

Temadag ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell og arkitekt Andreas Blinkenberg

Lørdag d. 10. september 2022
Kl. 10.00-14.00 i HUSET ved Vor Frue Kirke

​Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Hør ægteparret Elisabeth Lidell og Andreas Blinkenberg behandle disse spørgsmål. Elisabeth Lidell er pilgrimspræst, retræteleder og åndelig vejleder. Andreas Blinkenberg er arkitekt og planlægger og har etableret 28 herberger og overnatningssteder for vandrere og cyklister langs de jyske Hærvejsruter.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 10. august 2022

AFLYST! Tilgivelse, anerkendelse, fald og oprejsning

Temadag ved sygehuspræst Thomas Gudbergsen og sanger Merete Laursen

Lørdag d. 29. oktober 2022
Kl. 10.00-14.00 i HUSET ved Vor Frue Kirke

Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden hos mennesket. Det er imidlertid væsentligt at skelne mellem følelsen af ikke at slå til som menneske på forskellige parametre og så de forkerte handlinger, vi som mennesker rent faktisk begår. Skylden fortæller dig, at du ikke må gøre det, du gør. Skammen fortæller dig, at du ikke må være den, du er. Begge dele præger menneskets selvbillede. Temaerne ses i sammenhæng med en teologisk fortolkning af skabelses- og syndefaldshistorien og ikke mindst Jesu liv, død og opstandelse, som er vejen til den endelige oprejsning.

Det hele belyses med mundtlige oplæg og livsnære eksempler samt involvering af deltagerne. Oplæggene suppleres med stærke sangtekster sunget af Merete Laursen.

Thomas Gudbergsen er sygehuspræst på Holbæk Sygehus og sognepræst i Tveje Merløse. Merete Laursen er uddannet i klassisk sang og synger bl.a. i DR-koncertkoret, Den Jyske Operas Kor samt Det Kongelige Operakor.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 29. september 2022

2000 års forfølgelse af kristne

Temadag ved redaktionschef Klaus Wivel

Lørdag d. 14. januar 2023
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

”Da journalist Klaus Wivel i et åbent brev til udenrigsministeren spurgte, hvad regeringen ville gøre ved fordrivelsen af de kristne i den arabiske verden, fik han intet svar. Med spørgsmålet dirrende i luften tog han derfor afsted til Vestbredden, Gaza, Egypten, Libanon og Irak for ved selvsyn at forstå, hvad en af vor tids store menneskerettighedskrænkelser handler om.

Han mødte forkuede mennesker under stort pres fra muslimske omgivelser. Præster, hvis kirker er blevet brændt, og som nægter at lade sig knægte. Forældre, der har mistet deres børn. Borgere, der er blevet kidnappet eller smidt ud af deres huse. Indbyggere, der føler sig som fremmede i deres egne lande og længes væk.”

Sådan står der på bagsiden af Klaus Wivels bog Den sidste nadver – en rejse blandt de efterladte kristne i Mellemøsten. Og det er netop forfølgelsen af de kristne fra Romerriget til det armenske folkemord og helt til i dag, hvor kristne står i fare for at blive helt fordrevet fra Mellemøsten, han vil fortælle om på temadagen.

Klaus Wivel er redaktionschef på Weekendavisen. Af uddannelse er han cand.mag. i dansk og kommunikation, og han har siden 1998 været skribent på Weekendavisen. Desuden har han været bogredaktør samt i to år korrespondent i USA. Han har især dækket den israelsk-palæstinensiske konflikt og USA.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 14. december 2022

Before the Flood
– de sidste tider og den kristne modernisme hos Bob Dylan

Temadag ved mag.art. og sognepræst Anders Thyrring Andersen

Lørdag d. 4. februar 2023
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

I Danmark er det meget almindeligt at betegne Bob Dylan som en venstreorienteret protestsanger. Det er der ikke belæg for. Derimod står kristendommen helt centralt i hans sangskrivning. Kristendom kommer på mangfoldige måder til udtryk i Dylans univers – og vel at mærke ikke kun i den periode omkring 1980, hvor han trådte frem som erklæret kristen. Det religiøse danner ikke bare grundlag for Dylans produktion lige fra debuten i 1962 til i dag, men udgør kernen i mange af hans sange.

Igennem et meget stort antal citater fra og henvisninger til Bibelen går temaet syndflod og dommedag som en af de røde tråde i Dylans sange, hvilket anvendes til en kritik af den sekulære modernitet.

I Dylans sange sker en evangelisk omvending af alle de i øjeblikket gældende værdier. Men denne kritik af det moderne formuleres i et modernistisk billedsprog, således at man kan betegne Dylan som en kristen modernist.

Temadagens foredragsholder er Anders Thyrring Andersen, der er mag.art. i litteraturhistorie og sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus. Han er medforfatter til flere bøger om bl.a. Bob Dylan.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 4. januar 2023

Moderne kirkebyggeri
– hvordan sladrer arkitektur og indretning om kirken og tiden?

Temadag ved studieleder Benny Grey Schuster

Lørdag d. 4. marts 2023
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

Ved mødet med vore nye kirker vil mange tænke, at de slet ikke ligner en kirke. Ofte er grunden nok, at vi opfatter den middelalderlige landsbykirke som den ”rigtige” form på en kirkebygning, men sådan har næsten ingen af de små 200 kirker bygget i Danmark siden 2. Verdenskrig set ud.

På den baggrund vil foredraget give et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser anderledes ud, og hvad der sker, når vi moderniserer gamle kirker. Hvad gør kirkens rum og inventarets placering ved os? Kan rum og materialer ikke blot vække følelser i os, men også ligefrem skabe holdninger og meninger? Foredraget vil især rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig luthersk måde at bygge og indrette kirker på.

Benny Grey Schuster har siden 1997 været lektor ved Præstehøjskolen, nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Inden da var han ansat ved Det teologiske Fakultet i Aarhus – afbrudt af et virke som præst for en dansk menighed i Canada. Blandt andet inspireret af den store forskel i traditionen for at bygge kirker i henholdsvis Danmark og på det nordamerikanske kontinent har Schuster igennem mange år været optaget af spørgsmålet om, hvordan forskellige trosretningers lære og praksis påvirker både kirkens ydre og indre. Det har udmøntet sig i adskillige kurser om kirkearkitektur, artikler i danske fagtidsskrifter, en hjemmeside om moderne dansk kirkearkitektur samt en database om kunst og kunsthåndværk.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 4. februar 2023