Studiekredse

Kirkeåret – en evighedskalender i stadig forandring

Studiekreds ved tidl. sognepræst Anne-Grete Thestrup

18. september, 2. oktober, 9. oktober 2021
Kl. 10.00-13.00 i Sct. Nicolai sognehus (OBS tidspunkt!)

Kirkeåret er den kristne kirkes søn- og helligdagskalender. Det er en åndelig kalender – en evighedskalender, der i gentagelsen år efter år møder os, der ikke er de samme som for bare 2 år siden. De mange søndage er kirkeårets rolige puls. Højtiderne jul, påske og pinse er kirkens festtider. Samtlige søndage og helligdage er underlagt én søndag: påskedag. Der er ekko af opstandelsesdagen hver eneste søndag og helligdag. Alle gudstjenester har samme faste ritual, men samtidig har hver eneste søndag og helligdag sit helt eget tema. Det understreges af dagens bibellæsninger og ikke mindst af salmevalget.

I studiekredsen skal vi skal læse og synge os gennem kirkeåret, og forhåbentligt vil gamle og nye sammenhænge blive tydelige. Vi skal også tale om, hvordan og om troens kalender giver mening for os i dag. Hvor findes det umistelige i vores kristne tros verden?  – I bibelen, i gudstjenesten, i dåben, i julen, i salmesangen? Og vi kommer uden tvivl også til at tale om mulige forandringer og om, hvordan vi kan holde fast i det væsentlige.

OBS: Studiekredsen begynder kl. 10.00 og ikke kl. 9.00 som anført i folderen!

 

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 18. august 2021

Dåb og konfirmation

Studiekreds ved sognepræst Per Aas Christensen

2. november, 9. november, 16. november 2021
Kl. 19.00-21.00 i Svendborg Provstis lokaler, Egensevej 15

Denne studiekreds beskæftiger sig med dåbens og konfirmationens historie og indhold.

Hvad er betydningen af de to ritualer? Hvad vil det sige, at dåben er et sakramente i modsætning til konfirmationen? Hvordan har man opfattet ritualerne igennem kirkehistorien og ikke mindst igennem de seneste 30 år? Hvad skal kirken gøre ved det faldende dåbstal? Hvad siger kirken til de forældre, som lader til at have en opfattelse af, at man skal præstere den rette tro for at blive døbt?

Dette er nogle af de spørgsmål, der vil blive drøftet i studiekredsen.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 4. oktober 2021

Kirkens musik i dag og i fremtiden

Studiekreds ved organist Povl Chr. Balslev

20. januar, 27. januar, 3. februar 2022

Kl. 19.00-21.00 i Vor Frue Kirke

Studiekredsen tager udgangspunkt i musikkens betydning i vores gudstjenester og kirkelige handlinger i dag. Er betydningen anderledes nu end tidligere, og hvordan bliver musikken brugt til at forkynde og understøtte kirkens budskab?

Udover musik, der bliver fremført af kirkens ansatte organister og korsangere, vil der også være fokus på menighedens musikalske rolle i vores højmesse i dag. Det gælder salmesangen – særligt de nyskrevne salmer – men også menighedssvar og den ”musikalske liturgi”. Kan menigheden involveres endnu mere i de musikalske led i en tid, hvor mange søger det særlige fællesskab, der opstår, når vi synger sammen?

I studiekredsen vil vi desuden få lejlighed til at afprøve nye former for musikalsk liturgi af forskellig karakter. Det giver mulighed for at opleve, hvordan både nye tekster og ny musik ”spiller” sammen med gudstjenestens velkendte led.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 20. december 2021