Studiekredse

Den Russiske Ortodokse Kirke

Studiekreds ved pastor emeritus Eigil Andreasen

27. september, 4. oktober, 11. oktober 2022
Kl. 19.00-21.00 i HUSET ved Vor Frue Kirke

I den seneste tid er mange ortodokse kristne kommet til Danmark og har slået sig ned her. Det betyder, at de ortodokse menigheder nu udgør det 3. største kristne samfund i Danmark. Det gør det relevant at beskæftige sig med ligheder og forskelle på kristne traditioner i den ortodokse kirke i forhold til Den Danske Folkekirke.

I studiekredsen vil der blive sat fokus på Den Russiske Ortodokse Kirkes historie, dens gudstjenesteform (liturgi), dens ikonografi, dens klostervæsen og fromhedsliv. Desuden kommer man omkring kirkens forhold til den russiske stat under zardømmet, under Sovjetunionen og i dag under Putins styre. Hvilken rolle spiller den ortodokse kirke i det russiske samfund i dag? Er den russiske kirke en folkekirke, som vores?

Studiekredsen ledes af Eigil Andreasen, der oprindeligt er uddannet lærer, senere har læst teologi og i 27 år haft embede som præst på Stevns. Heraf har han i 17 år desuden virket som orlogspræst. Han er nu bosat i Tranekær på Langeland, hvor han varetager vikariater som præst.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 27. august 2022

Gudstjenestens liturgi

Studiekreds ved tidl. biskop Kresten Drejergaard

5. november, 12. november, 19. november 2022
Kl. 10.00-13.00 i Fredens Kirkes sognehus

Gudstjenesten er kristendommens livsnerve. Uden gudstjenesten ville kristendommen være reduceret til et bibellæseselskab for særligt interesserede. Gudstjenesten er sin egen kategori. Den er i slægt med teatret, men alligevel noget helt andet. En gudstjeneste er ikke noget, man opfører eller er tilskuer til. Den er derimod en begivenhed, som man deltager i, idet den – hvad angår Jesus-fortællingen – ophæver distancen mellem fortid og nutid samtidig med, at den åbner udsigten til det evige.

I studiekredsen anskues emnet fra tre vinkler: Gudstjenesten i Det ny Testamente, i historien og i salmerne.

Med afsæt i det, man historisk ved om synagogegudstjenesten i den antikke jødedom, samt med anvendelse af tekster fra Det ny Testamente indkredses former og indhold, der siden oldkirkens dage har konstitueret en kristen gudstjeneste.

Alle kirkesamfund har udviklet egne gudstjenesteformer, som allesammen har rødder i de østlige ortodokse kirkers gudstjeneste, den romersk-katolske messe samt den evangelisk-lutherske gudstjeneste. På baggrund af en skematisk gennemgang af disse, vil det blive drøftet, hvilke elementer der bør indgå i folkekirkens kommende gudstjenesteordning.

Med det formål at pejle os ind på gudstjenestens teologiske indhold skal vi gå på opdagelse i den danske salmebog samt i salmebogstillægget ”100 salmer” for at se, hvilke gudsopfattelser der er på færde i de salmer, vi synger i gudstjenesten.

Studiekredsen ledes af tidl. biskop over Fyens Stift, Kresten Drejergaard.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 5. oktober 2022

De to barokpoeter Thomas Kingo og Petter Dass

Studiekreds ved sognepræst Johanne Fauerskov Sloth

14. marts, 21. marts, 28. marts 2023
Kl. 19.00-21.00 i HUSET ved Vor Frue Kirke

I vores salmebog har vi mange salmer af Thomas Kingo og et par stykker af Petter Dass. De to salmedigtere levede begge fra 1630erne til først i 1700tallet. 

Selvom de begge er præster og poeter, er de også meget forskellige. Kingo lever sit liv i det bedre borgerskab og ender som biskop i Odense. Petter Dass lever i Norge, som dengang hørte sammen med Danmark. Petter Dass er bonde og fiskerpræsten, der lever i solidaritet med sine sognebørn.

De har begge skrevet fantastiske vers, og studiekredsen vil bestå af en fortælling om deres liv og personligheder. Vi vil synge nogle af deres salmer og høre nogle af deres vigtigste værker læst op.

Studiekredsen om de to barokpoeter Thomas Kingo og Petter Dass ledes af sognepræst Johanne Fauerskov Sloth og fællessangene akkompagneres af talekonsulent og organistvikar Leon Torp Nielsen.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 14. februar 2023